Träning

Träning för SE5000 Exakt Duo och Duo2

Från hur man sätter in ett förarkort eller hur man byter en pappersrulle, fram till hur man anger färgeläget, vi strävar efter att ge dig alla svar som du behöver. Träningen gäller för både SE5000 Exakt Duo och SE5000 Exakt Duo2 versionerna av färdskrivaren. (Även om vissa steg också kan gälla för äldre versioner kan vi inte garantera att det alltid är så.)

Simulator

Hur du gör för att följa färjeregeln

Före en resa med färja eller tåg påbörjas måste färjeläge ställas in i färdskrivaren för att resan ska registreras korrekt.

Simulator

Hur du låser in/ut din data

Av säkerhetsskäl är det alltid bra att låsa sin företagsdata.

Video en instructies

Hur du kopierar färdskrivardata

I enlighet med gällande lagstiftninga måste man kopiera och lagra datan som är sparad i färdskrivaren.

Simulator

Hur man gör utskrifter

En 24-timmars utskrift kan vara nödvändig att göra vid myndighetskontroll.

Simulator

Hur du ändrar aktiviteter

När fordonet stannar kommer färdskrivaren automatiskt att börja registrera din förvalda aktivitet, oftast annat arbete. Du kan även manuellt välja någon av aktiviteterna annat arbete, vila eller tillgänglighet för både förare 1 och 2.

Video en instructies

Hur du läser en 24-timmars utskrift från förarkortet.

Utskriften innehåller väldigt mycket information. Här är en guide som hjälper dig att förstå vad denna information betyder.

Video en instructies

Hur du sätter i förarkortet

Detaljerad information om hur du sätter i förarkortet på korrekt sätt i färdskrivaren.

Video en instructies

Hur du tar ut förarkortet

Detaljerad information om hurman tar ut förarkortet på ett korrekt sätt ur färdskrivaren.

Video en instructies

Hur du byter pappersrulle

Hur du går tillväga för att byta utskriftsrulle i färdskrivaren.

Video

Hur du använder Duo

En användabar guide för att tyda de olika skärmbilderna och varningarna som är tillgängliga med Duo-teknologin.

Simulator

Hur man gör manuella inmatningar

Manuella inmatningar måste göras för att för att redovisa aktiviteter som föraren gör utan sitt kort i färdskrivaren.

Simulator

Hur man håller reda på när det är dags att ta rast

Föraren kan kontrollera när det är dags att ta nästa rast enligt kör- och vilotidslagen (561/2006).