Bilaga 1C

Vad är Bilaga 1C?

Europeiska kommissionen förslog en förändring av lagstiftningen för att göra det svårare att fuska, förbättra effektiviteten vid kontroll av systemet och reducera administration. Resultatet av detta blev Bilaga 1C (EU 2016/799), som trädde i kraft juni 2016. Denna bilaga fastställde introduktionen av “smarta” färdskrivare till juni 2019.

Här på Stoneridge har vi skapat SE5000 Connekt. Denna nya smarta färdskrivare är framtagen för att uppfylla de nya lagkraven.

Vad är en smart färdskrivare?

Smarta färdskrivare kommer att ha en GNSS-modul (Global Navigation Satellite System) för att registrera platsen för ditt fordon vid start och slut av arbetsdagen, samt var tredje körtimme.

Den smarta färdskrivaren kommer även tillåta fjärravläsning med polisutrustning för kontroll på väg. Polisen använder sig av en utrustning för att på kortare avstånd (DSRC, Dedicated Short Range Communications) läsa ut specifik färdskrivardata utan att behöva stoppa fordonet. Detta innebär i praktiken att om inga eventuella överträdelser upptäcks behöver fordonet inte stanna och kan fortsätta sin färd – vilket resulterar i att värdefull tid sparas genom att ingen kontroll behöver utföras.

Lagstiftningen klargör exakt vilken data som får skickas, t.ex. kalibreringsdata, men inga personliga uppgifter så som namn eller adress får skickas.

När kommer detta träda i kraft?

Nya smarta färdskrivare kommer att monteras i alla nya fordon från och med 15 juni 2019.

Stoneridge är redo att hjälpa dig göra denna övergång. Du hittar mer information på sidorna nedan: