Lagstiftningen

Lagstiftningen om “enminutsregeln”

De senaste tilläggen till lagstiftningen runt användningen av färdskrivare inom Europeiska Unionen trädde i kraft första oktober 2011. Tilläggens huvudsyfte är att klargöra några av de viktigaste frågorna användarna inom branschen har framför sig.

En av de mest omedelbara effekterna för transportsektorn kommer att vara den så kallade “enminutsregeln”. Enligt denna regel så kommer den enskilda kontinuerliga aktivitet som tar upp mest tid av en minut också vara den aktivitet som registeras för denna minut. Detta är ett avsteg från tidigare lagstiftning som stipulerade att den minut med så lite som fem sekunders körning också kommer att registeras som körning. Effekterna av denna förändring är stora och innebär potentiellt en signifikant ökning av körtiden per dag. Därmed löser man ett av de stora problemen som har plågat branschen sedan införandet av de digitala färdskrivarna på marknaden.

Den nya lagstiftningen tar också upp problemet med skrupelfria förare och företag som använder magneter för att manipulera sina färdskrivardata. I oktober 2012 införs krav på att kunna jämföra data från rörelsesensorn med en andra rörelsekälla samt krav på att skydda rörelsesensorn från påverkan av yttre magneter. I slutändan betyder detta att ärliga företagare som följer reglerna kommer att slippa konkurrera med fuskare som tillskansat sig orättvisa fördelar.

De nya reglerna möjliggör att företagslåsningar kan göras upp till 255ggr mot tidigare 20 vilket är bra för företag som hyr ut fordon. Kunden kan själv ange fordonets registreringsnummer vilket gör det möjligt att kalibrera fordonet redan vid tillverkningen i fabriken. Kravet på förenklade manuella inmatningar välkomnas också av alla användare.

Fullständiga detaljer om lagstiftningen hittar du här.