Färre Överträdelser

60% fewer Infringements

Överallt hör vi bra saker om SE5000 Exakt Duo2

Önskar du också färre överträdelser, välj då Duo2.

Gör som de andra åkerierna i Europa som redan fått färre överträdelser, börja använda färdskrivare med Duo-teknologi.

Efter vi har undersökt data från 108 förare över en period på 90 dagar med liknande körpass, i färdskrivare med och utan Duo-teknologi, visade resultat en minskning av överträdelser med 60%*. Det är dessa reduceringar av överträdelser som kan göra skillnad för ditt åkeri.

Quotes

Med SE5000 Exakt Duo2 kan du också göra så att ditt åkeri följer regelverket, minskar eventuella överträdelser och slip per onödiga problem.

 

Den enkla lösningen för att slippa överträdelser och böter.

Vår Duo-teknologi vägleder genom att visa nedräkning av kör- och vilotider i färdskrivarens display, vilket underlättar för förare att ta rätt beslut och hålla sig på rätt sida lagen. Och med mindre överträdelser kommer per automatik eventuella böter och sanktioner minska – vilket sparar åkeriet värdefulla pengar.

För ett problemfritt och effektivt åkeri.

Genom att reducera överträdelser minskar du också risken att myndigheten uppmärksammar åkeriet på ett negativt sätt. Med stora böter och sanktioner följer normalt också fler stopp och kontroller, vilket kostar ditt åkeri värdeful tid på vägen. Men genom att introducera Exakt Duo2 och Duo-teknologin till ditt åkeri, kan du minimera överträdelserna och hålla dina fordon rullande.

Hur hjälper Duo mig?

Genom att introducera Duo-teknologin till ditt åkeri kan du minska många olika överträdelser i åkeriet.

ÖverträdelseReducering
Körtidsrast (4,5h)67%
Ingen dygnsvila inom 24h48%
Daglig körtid61%
>3 reducerad dygnsvila24%
Förlängd daglig körtid (>2 gånger per vecka)61%
Veckovil46%
Körtid över två veckor (max 90h)82%
Veckovila över två veckor73%
GENOMSNITT60%

* Genom att implementera unika displayer i den senaste SE5000 för att ge föraren mer information, har analys av data från 108 förare under 180 dagar, med färdskrivare tillverkade innan april 2012 i 90 dagar, och med SE5000 rev 7.4 eller 7.5 i 90 dagar, visat att överträdelser har minskat med 60%.