Verkstäder - Bilaga 1C

Din verkstad måste förbereda sig inför introduktionen av smarta färdskrivare, vilket inkluderar produktuppgraderingar samt nya produkter och utrustning.

Programmering, kalibrering och test

Smarta färdskrivare behöver precis som 1B färdskrivare konfigureras, programmeras och kalibreras. Vårt trådlösa Optimo² verktygkommer göra det möjligt för dig att konfigurera, programmera och kalibrera smarta färdskrivare.

Optimo² uppdateras regelbundet för att möta nya krav vilket kontinuerligt uppstår på färdskrivarmarknaden och kommer klara alla de krav som ställs på en verkstad i samband med de smarta färdskrivarna.

Detta inkluderar korrekt metod för att testa GNSS (Global Navigaton Satellite System), samt kontroll av DSRC-modulen (Dedicated Short Range Communication) som ska användas för fjärravläsning av polisen.

Kontrollrapporter och installationsskyltar

Vårt CITO2-program för att skapa kontrollrapporter och installationsskyltar i verkstäderna kommer att uppdateras. De nya skyltarna måste innehålla mer information och måste därför vara större, däremot planerar vi att fortfarande använda samma skrivare som idag.

Plombering

Det kommer nya plomber förtryckta med att ha ett unikt nummer tilldelat av tillverkaren. Dessa kommer att vara fullt spårbara från tillverkaren till installatören. Vi kommer att leverera dessa nya godkända plomber till verkstäderna.

Verkstäderna kommer att behöva registrera vilka plomber som används vid kontrollen. Det unika numret på plomben som används vid kontrollen måste bland annat registreras på fordonets installationsskylt.

Verkstadskort

Alla kontrollanter måste få nya verkstadskort för att kunna arbete med de nya smarta färdskrivarna.

Utbildning

Du måste gå en godkänd kurs för att kunna kontrollera och kalibrera de nya smarta färdskrivarna.

Alla kontrollanter på verkstäder måste ha genomgått en utbildning för smarta färdskrivare (1C) för att få tilldelas ett 1C-verkstadskort. Utan detta kort kan kontrollanten ej genomföra en kontroll på de nya smarta färdskrivarna.