DDS (Duo)-begränsningar

DDS gör en bästa beräkning för att hjälpa förare och åkeriägare uppfylla förordning (EU) 561/2006. Stoneridge ska inte hållas ansvariga för fel eller brister i den här funktionen.

DDS tar i allmänhet hänsyn till följande i sina interna beräkningar:

 • Aktivitetsdata på förarkortet.
 • Allmänna krav i förordning (EU) 561/2006 om körtid, raster och kalenderveckor.
 • Tiden för bilenhetens interna klocka i UTC-tidszonen.

Data som presenteras av DDS kan ibland skilja sig från vad som anges i förordningen eller hur den kan tolkas av vissa kontrollanter, särskilt (men inte begränsat till) en del specialfall:

 • Perioder av körning som blandas mellan analoga och digitala färdskrivare, med nya förarkort eller utan förarkort, vilket kan leda till att relevanta data kan komma att saknas på förarkortet.
 • Föraren ändrar aktivitet extremt ofta.
 • Fel på förarkortet.
 • Viss användning av specialförhållandena Utanför omfång eller Färja/tåg.
 • Körning inom icke-EU AETR-länder.
 • Internationella färdbusstransporter där 12-dagarsavvikelser gäller.
 • Andra undantag där förordning (EU) 561/2006 inte gäller.
 • Användning av kompenserande veckovila.
 • Vissa kombinationer av reducerad och vanlig veckovila som börjar och slutar i separata kalenderveckor.
 • Användning av aktiviteten TILLGÄNGLIGHET för raster.
 • Stora avvikelser i tidsjustering mellan fordonsenheter där förarkortet har satts i.
 • Flera förare, där förarna har inlett sina dagliga arbetsperioder vid olika tidpunkter.