Wetgeving

Één-minuut-regel wetgeving

De laatste wijzigingen die betrekking hebben op het gebruik van tachografen binnen de EEG zijn van kracht geworden op 1 oktober 2011. De recente wijzigingen lossen een aantal problemen op die gebruikers in het transport ondervonden.

Het meest directe gevolg voor de vervoersector is de zogenoemde ‘één-minuut-regel’. De activiteit die binnen een kalenderminuut het langste aaneengesloten heeft geduurd is bepalend voor de registratie van deze minuut. Dit is afwijkend t.o.v. voorgaande wetgeving. Daarin was bepaald dat elke minuut waarin ten minste 5 seconden gereden is, als rijtijd vastgelegd werd. De extra rijtijd die hierdoor verkregen wordt kan behoorlijk oplopen. Dit is een ideale oplossing voor het probleem waarmee de sector geconfronteerd is sinds de invoering van de digitale tachograaf.

Deze nieuwe wetgeving pakt ook het probleem aan dat bedrijven c.q. chauffeurs magneten gebruiken om de registratie van rijtijden te omzeilen. Per 1 oktober 2012 is het vereist om informatie van de impusgever te vergelijken met een tweede signaal. Deze en de aanvullende maatregel om een impulsgever een fout te laten genereren zodra geprobeerd wordt deze te beïnvloeden met een magneet. Deze maatregelen zullen ervoor zorg dragen dat de overgrote meerderheid van de transportbedrijven die zich wel aan de regels houden, niet meer met oneerlijke concurrentie geconfronteerd worden.

Met een aantal andere maatregelen, zoals 255 bedrijfsvergrendelingen in de plaats van de vorige 20, de mogelijkheid om het kenteken éénmalig te programmeren met de bedrijfskaart en bepalingen ter verbetering van het handmatig invoeren van gegevens zullen door de meeste transportbedrijven worden verwelkomt.

U vindt alle gegevens over de nieuwe wetgeving hier.