Bijlage 1C en bestuurders

Bestuurder Smart Cards

Als bestuurder ontvangt u mogelijk een nieuwe bestuurderskaart die de aanvullende informatie volgens de nieuwe wetgeving registreert. Dit omvat GNSS-gegevens, verbeteringen aan de veerbootmodus en het vastleggen van gebeurtenissen en fouten.

De nieuwe kaart werkt in alle tachografen (inclusief de huidige 1B tachografen) en registreert de nieuwe gegevens en de gegevens die reeds worden verzameld.

Huidige bestuurderskaarten werken in smart tachografen, maar registreren slechts gegevens die van toepassing zijn op de huidige wetgeving. Het is wettelijk toegestaan om huidige kaarten te gebruiken in een slimme tachograaf, maar u kunt deze alleen vervangen door nieuwe smart bestuurderskaarten.

Training en ondersteuning

Hoewel er geen formele bijscholing nodig is, zal u toch bekend moeten raken met de nieuwe tachograaf. Wij zorgen ervoor dat er voldoende trainingsmateriaal beschikbaar is op onze website.